evolutionagro.com.ua

AGRUM: Облік робіт та послуг

Про продукт

AGRUM: Облік робіт та послуг –  комплексне програмно-технічне рішення,  створене фахівцями з автоматизації виробничих процесів та розробки систем оперативного обліку в аграрному бізнесі. 

Функціонал комплексу дозволяє вести максимально деталізований моніторинг виробничих процесів та оперативний облік їх результатів, з метою забезпечення своєчасності прийняття управлінських рішень.

Завдяки універсальній моделі довідників, програмний комплекс може бути легко адаптовано під індивідуальні масштаби господарювання кожного окремого замовника.

Комплекс має власне телематичне ядро, що робить його повністю автономним і незалежним від сторонніх програмних продуктів, та дозволяє опрацьовувати вхідні інформаційні потоки від встановленого на виробничий парк техніки облікового та моніторингового устаткування.

Облікові процеси AGRUM: Облік робіт та послуг базуються на автоматизованому зборі і аналізі інформаційних потоків, джерелом яких є облікове, моніторингове та контролююче устаткування, як то:

  • GPS-трекери
  • витратоміри
  • лічильники
  • датчики рівня палива
  • зчитувачі CAN-шини
  • RFid – зчитувачі

В поточній розробці – можливість отримання даних від альтернативних джерел, – заводського устаткування виробника сільськогосподарської техніки через відповідні протоколи обміну, як то John Deere API та Claas Telematics API.

AGRUM: Облік робіт та послуг містить власний вбудований API, що дає змогу легкої інтеграції із сторонніми системами регламентного обліку та звітності.

Поточний моніторинг

Завдяки GPS, всі виконувані технологічні операції мають постійну географічну прив’язку. 

Моніторинг виконання технологічних операцій відбувається в онлайн-режимі та містить вичерпну інформацію про кожного учасника процесу. 

Автоматичні повідомлення про будь-які контрольовані системою події надходять у момент їх фактичного виникнення. 

Операції транспортування мають індивідуальний інструмент контролю, що починає автоматично діяти з моменту отримання вантажу та завершує, після повного розвантаження.     

Функціонал модуля забезпечує автоматичний підрахунок результатів виконання кожної окремої технологічної операції.

Всі автоматично підраховані системою результати вимагають обов’язкового  акцептуванням відповідальною особою користувача. 

Історія моніторингу

Вся історія подій та виконаних технологічних операцій збережена у базі даних системи, та може бути легко відтворена користувачем за потреби.

Модуль також містить набір всіх необхідних інструментів для проведення аналізу збережених даних:

  • початок та завершення операцій;
  • контроль швидкості, зупинок та простоїв;
  • заправки, споживання пального та відображення зливів.

Присутня можливість відображення та аналізу даних декількох транспортних засобів одночасно.

Оперативний облік

Система дозволяє забезпечити ведення оперативного обліку виконуваних технологічних операцій в автоматичному режимі.

Вбудований функціонал самостійно визначає час початку та завершення кожної окремої технологічної операцій та здійснює підрахунок її результатів: час, площа, оплата праці, витрати палива та ТМЦ.

В системі реалізована можливість автоматичного відкриття та закриття зміни водія/механізатора.

В процесі обліку, система здійснює також і автоматичний контроль дотримання індивідуальних вимог до виконання операції, як то контроль швидкості, що є важливим критерієм для якості проведення посівів.

Звітність

Модуль звітності містить набір вбудованих тематичних звітів, що різняться глибиною відображення інформації.

Звіти, що містять інформацію про хід польових робіт, відображають результати ведення оперативного обліку у вигляді електронних шляхових листів, готових до передачі в систему регламентного обліку замовника.

Присутні звіти, що відображають рух пального: заправки, споживання палива, дотримання норми.

В модуль вбудовано власний API, що дає змогу легкої інтеграції із сторонніми системами побудови звітів.

Управлінська звітність

Управлінська оперативна звітність – інструмент керівника, що дає можливість отримати інформацію про хід польових робіт в режимі online.

Для зручності сприйняття інформації, оперативну звітність згруповано за основними періодами землеробства.

Інформацію кожного окремого звіту представлено ієрархічно – “від макро- до мікро-“.

Графічне представлення результатів відображає динаміку у вигляді “щоденного” та “накопичувального представлення”.

Реалізація інструменту у вигляді WEB-клієнт, додає зручності в доступі до звітної інформації.

Редактор контурних об'єктів

В комплекс вбудовано функціонал створення контурних об’єктів – географічних зон різних типів, як-то: масиви, поля, населені пункти, тощо.

Всі типи об’єктів мають набір індивідуальних атрибутів, що дозволяють використовувати їх у обліковому процесі.

Точність контуру географічного об’єкта, такого як поле, безпосередньо пов’язана з точністю обліку операцій на ньому. Функціонал модуля дозволяє створювати географічні контури, як шляхом його малювання, так і шляхом імпорту даних з іншого джерела. 

Облік земельного банку​

Модуль обліку земельного банку, відображає поточний стан договірних відносин. Наявний функціонал дозволяє швидко опрацьовувати великі обсяги облікової інформації та візуалізувати її результати.

Жодна угода не залишиться поза увагою.

Спеціалізована звітність відображає якість використання земельного банку та дозволяє покращити ефективність управління основним ресурсом.

Модуль може бути інтегровано з системами регламентного обліку та звітності.

Агроскаутинг

У комплексі присутній модуль організації проведення наземних досліджень стану посівних площ, функціонал якого дозволяє створювати тематичні, індивідуальні та/або групові завдання на їх проведення.

Вбудовано механізми забезпечення контролю виконання кожного окремого завдання, що дозволяє чітко розуміти індивідуальні результати роботи кожного залученого до обстеження вахівця.

Програма процесу обстеження, що здійснюється за допомогою мобільного додатку, вимагає від дослідника здійснення фотозйомки об’єкту дослідження, з географічною прив’язкою до місця.

Інструменти модуля містять функціонал визначення оцінки ризику та створення рекомендаційних заходів, що є результатом кожного окремого дослідженя.

Функціонал модуля дозволяє візуалізувати результати обстежень та їх  динаміку на глобальній мапі.